Реєстрація дітей в Літинський ДНЗ №1

УКРАЇНА

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15 лютого 2012 року № 35

Про затвердження Положення про
порядок набору дітей до дошкільних
навчальних закладів смт. Літина

З метою забезпечення належної роботи дошкільних навчальних закладів, які перебувають в комунальній власності Літинської селищної ради та врегулювання порядку набору та влаштування дітей до ДНЗ, керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Положення про порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів смт. Літина (додається).

2.Призначити Миколюк Марію Михайлівну, спеціаліста-бухгалтера Літинської селищної ради відповідальною щодо здійснення контролю за дотриманням порядку набору дітей до дошкільних навчальних закладів.

3.Завідуючим дошкільних навчальних закладів завести відповідні журнали обліку заяв батьків на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів згідно Положення.

4. В послідуючих навчальних роках при проведенні набору дітей до дошкільних навчальних закладів перевагу надавати дітям, які проживають на території смт. Літина.

5.Рекомендувати дане рішення затвердити на черговій сесії Літинської селищної ради.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Миколасюк Н.К.

Селищний голова   А.І.Бичок

Секретар виконавчого комітету   Н.К.Миколасюк

 

Затверджено
Рішення виконавчого комітету
від 15 лютого 2012 р. №35

Положення
про порядок набору дітей до дошкільних навчальних
закладів смт. Літина

1 Загальні положення
1.1 Положення розроблене згідно з законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад» та визначає порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів смт. Літина (далі Порядок).
1.2 Порядок є обов’язковим для всіх дошкільних навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності Літинської селищної ради.
1.3 Дія Порядку не поширюється на дошкільні навчальні заклади, які перебувають у відомчій чи приватній власності.
2 Порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів
2.1 Набір дітей до дошкільних навчальних закладів містечка здійснюється згідно черговості, яка формується керівником дошкільного навчального закладу на підставі заяв батьків та поданих документів, які бажають влаштувати дитину в дошкільний навчальний заклад і реєструються в журналі обліку заяв від батьків на влаштування дітей в дошкільний навчальний заклад.
2.2 Відповідно до черговості набору до дошкільних навчальних закладів визначається загальна та пільгова (позачергова) черги.
2.3 До пільгової (позачергової) черги відносяться:
2.3.1 Діти – інваліди, які не мають протипоказань для відвідування ДНЗ;
2.3.2 Діти батьків – інвалідів І - ї групи;
2.3.3 Діти учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;
2.3.4 Діти учасників бойових дій;
2.3.5 Діти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, в тому числі таких, які проходять строкову військову службу;
2.3.6 Діти працівників дошкільних навчальних закладів;
2.3.7 Діти одиноких батьків (вдів, вдівців);
2.3.8 Діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
2.3.9 Діти сімей, де виховується п’ятеро та більше дітей.
2.4 Включення дітей до пільгової (позачергової) категорії здійснюється керівником дошкільного навчального закладу за погодженням з виконавчим комітетом Літинської селищної ради в кожному випадку індивідуально, на підставі заяви батьків, відповідного документа, що підтверджує пільгу, та акта обстеження умов проживання, складеного депутатом селищної ради.
2.5 Списки дітей, що перебувають в загальній та пільговій чергах погоджуються з виконавчим комітетом Літинської селищної ради один раз на квартал і на підставі цих черг у виконавчому комітеті селищної ради формується єдина черга набору дітей до дошкільних навчальних закладів смт. Літина.
2.6 Розгляд звернень по влаштуванню дітей у ДНЗ селища проводиться завідуючими дошкільними навчальними закладами протягом року по мірі надходження, копії звернень подаються до виконавчого комітету селищної ради протягом 5 днів.
2.7 Список дітей по групах в ДНЗ, формуються в останній декаді серпня поточного року.
2.8 Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі завідуючі закладу здійснюють самостійно.
3 Контроль за порядком, набору до дошкільних навчальних закладів
3.1 Контроль за дотриманням положення про порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів смт. Літина здійснює виконавчий комітет Літинської селищної ради.

Секретар виконавчого комітету Н.К.Миколасюк

Яндекс.Метрика